10 kloka husmorstips från förrförra seklet

Husmorstips till trädgården

Husmorstips kallas de ju, de enkla och (ofta) effektiva knepen som stått sig i generationer. Vi läste igenom de tidigaste årgångarna av tidskriften Idun, 1887-1889, och hittade flera tips och knep för oss som gillar trädgård och odling.

Idun startades 1887 som en "praktisk veckotidning för kvinnan och hemmet". Den var tidigt en förespråkare för kvinnors rättigheter och frigörelse, i en tid då detta ansågs radikalt. Du kan läsa de första 39 årgångarna av Idun via Göteborgs Universitetsbibliotek.

Husmorstips för Fönster- och Köksträdgården

Blommande vårkvistar

Tag med det snaraste in några qvistar af edra älsklingsträd och sätt i ett stort glas eller urna och ställ den i solen. Kärlet bör alltid vara till brädden fyldt af vatten, och om fjorton dagar har ni blad och blommor. Undertecknad har redan körsbärsblommor bland annat.

Vattna alltid edra krukväxter med tvättvatten och ej endast klart källvatten.

Perfekt tips oss som vill tjuvstarta våren litegrann. (från Idun 1888)

Blommande syrener mitt i vintern

Afskär en kraftig gren, omkring ett par alnar lång, af en syrenbuske och ställ den i ett ämbar eller annat högt kärl, rymmande omkring 3 kannor. Fyll detta med kallt vatten eller snö; afhäll hvarje dag åtminstone den ena kannan och ersätt denna med snö eller isklumpar.

Laga för öfrigt att grenen står så mycket som möjligt i solen och äfven eljes står väl varmt, och resultatet skall ej låta vänta på sig.

En snällare väckning från vintervilan än att ta den direkt in i värmen. (från Idun 1888)

Övervintra hyacinten

Då hyacinter blommat ut, låter man krukan alldeles uttorka, hvarefter lökarne upptagas och gömmas på fukt-fritt ställe.

Påföljande höst utplanteras de på någon åt söder liggande grupp, då man tidigt påföljande vår återigen kan få fröjdas åt deras sköna, välluktande blommor. De kunna stå der år från år, ty det är knappast mödan värdt att vidare drifva dem inom hus.

Passa på att bunkra hyacinter när de är som billigast efter jul. (från Idun 1889)

Flytta aldrig en blommande krukväxt

I allmänhet skadas ej växterna af att flyttas från det ena fönstret till det andra, ehuru de naturligtvis må bäst af att ständigt förblifva under samma växtförhållande.

Deremot bör man aldrig flytta blommande krukväxter, ej en gång, då man gör rent. Ty icke allenast sjelfva skakningen vid transporten kan komma knopparna att falla af, utan vid flyttning förändras ofta blommans ställning mot solen, och detta kan föranleda, att knoppar och blommor helt och hållet falla af.

Detta gäller i synnerhet om fuksior, hvarför man aldrig bör köpa dessa, då de stå i blom, utan helst innan de ännu börjat sätta knopp.

(från Idun 1887)

Håll snittblommorna snygga längre

Har man fått en riktigt vacker bukett, vill man ju gerna, att den skall hålla sig så länge som möjligt. Detta kan ske på följande sätt.

Man köper något salpetersyradt natron, upplöser det i litet vatten samt tillsätter häraf ett par teskedar till det vatten, hvari blommorna ställas. Vidare öfvertäcker man blommorna under natten med ett stycke silkespapper af någorlunda tjocklek, doppadt i vanligt vatten.

Dessa båda åtgärder i förening göra, att blommorna stå sig dubbelt så lång tid som annars.

Salpetersyradt natron kallas idag Chilesalpeter eller natronsalpeter. Kemiskt är det ett salt som heter natriumnitrat. I livsmedelaffärer kan det köpas under namnet 'salpeter', det används som konserveringsmedel. Har också används i gödningsmedel och krut. (från Idun, 1887)

Fylligare färg på blommorna

Till plantornas mest intressanta kemiska förändring hör utan tvifvel den artificiella förändringen af blommornas färg genom tillförande af vissa ämnen till deras rötter.

Uppblandar man jorden, hvari de växa, med pulvriseradt träkol, så erhålla blommorna af georgin-rosen och nejlikväxten m. fl. en vida mörkare och fylligare färg.

Kolsyrligt natron färga hyacinternas kalkar röda, jernstoft färgar dem blåa och violetia; fosforsyrligt natron förändrar blomsterprakten hos andra trädgårdsväxter på de mest olika sätt, allt efter deras förra färg.

Kolsyrligt natron är helt enkelt bikarbonat. Med Fosforsyrligt natron menar man troligen natriumpyrofosfat (dinatriumfosfat) som används flitigt i olika livsmedel, som surhetsreglerare och stabiliseringsmedel. De två ämnena tillsammans (bikarbonat och natriumpyrofosfat) är huvudingredienserna i vanligt bakpulver. (från Idun 1889)

Billig parfym

Billig parfym kan hvem som helst skaffa sig med hjelp af glycerin. Denna besitter nämligen mer än andra vätskor förmågan att utdraga blommornas vällukt.

Har man då förkärlek för en viss blommas vällukt t ex. rosens, har man endast att lägga ett större antal dylika blommor i ett kärl med glycerin och låta dem ligga deri ungefär tre veckor. Glycerinen har då upptagit blommornas vällukt och man har blifvit egare till en utmärkt parfym, som isynnerhet egnar sig att använda som hårolja.

Då dessutom glycerinen i olikhet med andra feta oljor, utan svårighet blandar sig med vatten, behöfver man endast gjuta ett par droppar af den parfymerade glycerinen i tvättvattnet för att gifva detta den kostligaste doft.

Låter härligt, ska provas till sommaren! (från Idun 1888)

Att inte bli solbränd

Ett medel mot solbränna, hvarefter så många Iduns läsarinnor fråga, är att gnida den solbrända huden med en citronskifva och derefter tvätta den med söt mjök. Får upprepas några gånger.

Ett sätt att till nästa sommar förekomma solbränna är att under vinter-saisonen dansa bort sin dyrbara helsa eller att åtaga sig ett ansträngande, stillasittande arbete, såsom t. ex. sömnad eller skrifning; då skall denna om helsa och lifskraft så förargligt vittnande solbränna ej färga den bleka, sjukliga hyn, ty endast de, som hafva helsans dyra gåfva, blifva solbrända.

Citron och mjölk mot svedan tror vi på men att dans skulle vara skadligt mot hälsan...? (från Idun 1889)

Rejäl gödning

En god blomstergödning för äldre, kraftiga växter är ett fingertjockt lager af maltgrodd, som lägges ofvanpå jorden. Grodden ruttnar under loppet af 8-10 veckor och gifver växterna god näring samt kommer dem att blomma rikligt. Unga växter tåla emellertid icke detta gödningssätt.

Mältning är processen där korn, eller ett annat sädesslag, får gro för att sedan torkas eller rostas för att till exempel brygga öl av dem. Groddarna kallas maltgrodd. De används fortfarande i foder och gödningsmedel. (från Idun 1888)

En fågelskrämma

En bra fågelskrämma att utsätta bredvid nysådda spenatsängar och blommande ärtsängar är, att på en högre stör sätta en potatis, i hvilken men stuckit några fjärdrar, så att det får utseende af en större fågel med utbredda vingar.

Låter som en utmärkt fågelskrämma! (från Idun 1890)

Kommentarer

Skall prova dom flesta i vår och sommar. Gammalt och beprövat brukar fungera bäst. En väldigt rolig ide. Tack för tipsen. M v h Kerstin
Eller hur! Ska bli kul att testa, ska skrämma igång en syrenkvist nästa vecka! /åsa
Trevligt , med bra tips. Testar.

Vad tycker du?

Hela denna text är upphovsrättsskyddad av Gecko Trädgårdsbutik. Citera oss gärna, men ange då källan med en länk till denna sida.