Igelkottar - guide till igelkott i trädgården

Igelkott i trädgården

Att ha igelkottar i trädgården är oftast väldigt roligt och mysigt, något som de flesta trädgårdsentusiaster önskar sig. 

I den här artikeln berättar vi hur du ska göra din trädgård lockande för igelkotten, hur du ska mata den, hur du ska tänka kring igelkottens boplatser och svarar på vanliga frågor om igelkotten. 

Innehåll på sidan (snabblänkar)

 

En trädgård där igelkotten trivs

Här är sju saker du kan göra för att igelkotten ska trivas i din trädgård:

 • Låt det vara stökigt i trädgården. Spara lövhögar under buskarna i trädgården och klipp inte ur buskarna så noga, låt grenarna hänga ner så det blir mer skyddat för igelkotten när den söker en skyddad plats för vilan på dagarna.
 • Skapa vilda områden i trädgården. Skapa en liten äng eller en vildvuxen hörna där insekter, maskar och andra småkryp kan frodas och bli ett fint smörgåsbord till igelkottarna.
 • Anlägg en liten damm eller ett vattenblänk. Alla djur behöver vatten. Se bara till att igelkotten kan komma upp om hon skulle trilla i badet.
 • Lägg trädgårdsavfallet i en öppen kompost och låt lite ved ligga och multna. Där frodas maskar och sniglar, mumma för igelkotten.
 • Inga dödsfällor! Vi har ett helt avsnitt om det senare i artikeln. Men kort: inga robotgräsklippare på natten, kolla alltid innan du använder andra maskiner, håll koll på råttgiftet och sätt igen alla hål där igelkotten kan fastna eller trilla ner.
 • Ha enkla vägar in och ut ur trädgården. Du kan inte ha tätt plank, staket eller mur kring trädgården, igelkotten kan i och för sig klättra ganska bra men de vill ha en enkel väg att röra sig längs. Man ser dem ofta springa längs med husväggen.
 • Skapa utrymmen där de kan bygga sitt igelkottbo, kanske kan du fylla lite halm i ett torrt utrymme under en altan, en låg trappa eller under ett hus? Eller så ser du till att du har en stor rishög på tomten.
 • Ställ ut lite mat till igelkotten. Katt- eller hundmat fungerar jättebra. Gärna också vatten. 

 

Vad äter igelkottar och ska vi mata dem?

Vad äter igelkottar? En igelkott äter framför allt insekter och småkryp, till exempel skalbaggar, tvestjärtar, fjärilslarver, daggmaskar och tusenfotingar. Små groddjur, gnagar-ungar och ägg och ungar till markboande fåglar slinker också med i maten, likaså bär, ollon, svampar och andra bär och matiga växter. Och kadaver, det vill säga döda djur som de råkar springa på när de är ute på natten. 

All-ätare alltså.

Äter igelkottar mördarsniglar? Ja, igelkotten äter mördarsniglar, åkersniglar och andra hus-lösa sniglar. Men de är inte en speciellt effektiv snigelbekämpare.

Äter igelkottar ormar? Igelkotten kan döda och äta ormar. Men det är sällan de stöter på varandra, igelkotten är aktiv på natten och ormarna på dagen. I den mån igelkotten äter ormar så har de oftast hittat en redan död orm. Igelkotten är inte immun mot huggormens gift men klarar oftast ett bett.

Mata igelkott

Det är väldigt mysigt att se en igelkott kalasa på vatten och mat man ställt fram. Men den ska förstås inte behöva matas, se också till att du har vilda hörnor i din trädgård där det finns gott om insekter och småkryp som igelkotten kan äta. Mata inte så mycket så att den blir beroende av dig.

Vilken mat ska du ge din igelkott? Igelkotten är allätare och du behöver inte skaffa speciell igelkotts-mat. Den uppskattar daggmask, frukt, hund- eller kattmat, köttfärs, bitar av kokt kött eller fisk, ägg och mycket annat. Maten ska inte vara saltad. Det är alltid bra att ha vatten framme och om du vill ge den mjölk, se till att den är laktosfri.   

Placera maten och vattnet där du vet att igelkotten håller till. Med tiden blir den ofta så tam så att du kan sitta och titta på den när den smaskar. Bli inte förvånad om den är precis inpå dig, kanske till och med uppepå dina fötter. 

 

En säker trädgård för igelkotten

Med några enkla åtgärder kan du minska risken att din igelkott råkar illa ut hemma hos dig.
 • Sätt igen farliga hål där igelkotten kan fastna eller falla ner. Kanske har du ett litet hål ner i brunnen? Eller ett ventilationsrör som inte har galler? Då är det dags att sätta dit lite hönsnät.
 • Sätt en ramp upp ur dammen och vattenspegeln. Igelkotten är en duktig simmare men den måste ju kunna komma upp ur vattnet också. Underlätta för den genom att sätta en ramp eller lägg några stenar upp mot kanten som den kan kravla sig upp på och över sargen.
 • Igelkotts-kolla alltid innan du tänder brasan. Högar med ris, löv och annat trädgårdsavfall är fina gömställen för igelkotten, inte bara vid övervintringen utan också när den gömmer sig under dagarna och när den bygger sitt bo. Kolla alltid att där inte bor en igelkott innan du tänder din eld! Det räcker inte med att ruska lite på högen, den måste vändas, annars kanske igelkotten bara trycker tills den tror att faran är över. En stor brasa, till exempel en majkase, bör dras ihop på våren istället för hösten.
 • Grästrimmer? Skräm bort alla igelkottar först. Kolla av den sträcka där du ska köra din trimmer, häcksax eller gräsklippare så att det inte finns några ömtåliga djur i vägen. Igelkottar gömmer sig ofta under buskar eller i högt gräs under dagarna och du vill såklart inte skada den med din maskin.  
 • Ingen robotgräsklippare på kvällar och nätter. Igelkotten har inte vett att gå undan när det kommer en robotgräsklippare. Eftersom igelkotten är aktiv från skymning till gryning så ska robotgräsklipparen bara köras på dagtid, mellan 10-16. Det kommer dina paddor också vara glada för.
 • Håll efter nät, plastpåsar, glas och plåtburkar. Kvarglömda badminton-nät, vassa plåtburkar, trasigt glas eller plastpåsar ska såklart inte ligga i din trädgård, de kan bli dödsfällor för igelkotten. Om du behöver använda bär-nät, se till att de är väl spända, det minskar risken att igelkotten (eller fåglar) fastnar i nätet. Att byta sina mjuka nät mot hönsnät är också ett bra knep.
 • Låt inte igelkotten komma åt gift och bekämpningsmedel. Snigelgift som baseras på järnfosfat anses inte giftigt för igelkottar, trots vad som ibland skrivs på sociala medier. Däremot är andra gifter, till exempel råttgift, naturligtvis farligt och måste spridas på ett sätt så att igelkottarna inte kan komma åt att äta dem.
 • Skapa säkra in och utfarter ur din trädgård. Igelkotten kan röra sig långa sträckor på en natt. De rör sig ofta längs samma stråk. Om du vet att de ofta tar sig över en trafikerad väg så kan du sätta upp en trafikskylt med igelkotts-varning (klicka på länken för vår gratis-skylt som du kan skriva ut, laminera och sätta upp).

 

Igelkottbo

Igelkotten behöver skyddade utrymmen eller bon för tre syften: under övervintringen, för ungarnas födsel och första veckor, och som skydd under dagarna när vilar. En igelkott har normalt flera bon, utspridda över det område den rör sig över. Den besöker sina olika bon oregelbundet.

Man brukar säga att en igelkotthane vandrar över 100 hektar (1km x 1km), en hona ungefär 30 hektar (cirka 500x500m). Men en igelkott som har gott om mat där den vistas nöjer sig ofta med att hålla sig väldigt nära sin mat, har du en nöjd igelkott så rör den sig troligen inte mer än ett par hundra meter kring din gård och har då säkert inte speciellt många boplatser.  

För kortare skydd och dagsvila söker den sig ofta till färdiga hålor, till exempel håligheter i träd, bon från andra däggdjur, eller i grunda högar med löv, kvistar och andra växtrester. Här kan du underlätta till exempel genom att låta täta buskar ha nedhängande grenar och låta lövhögarna ligga kvar.

Fler artiklar och quiz i nyhetsbrevet!

Hur bygger igelkotten sitt bo

Inför vintervilan samlar igelkotten mossa, löv, gräs och kvistar på ställe som är skyddat, torrt och helst lite isolerat. Det kan vara bland löv under en tät buske, i en jordhög eller under en kompost, men det händer också att den väljer att bygga sitt bo under en låg trappa, under ett uthus, eller under en altan.

När den samlat tillräckligt med material så gräver sig igelkotten in i högen den skapat av bomaterialet och trampar sedan runt så det bildas en tät håla.

Om den här boplatsen blir ostörd och oskadad så kan igelkotten använda både för övervintring, för att föda upp sina ungar och för kortare dagsvila.

Hur bygger jag ett igelkottshus

För att underlätta för igelkotten så kan du dels ge den platser att bygga sitt bo på, och dels, om du vill, hjäpa till med själva bygget.

Fyll gärna med lite löv och halm på ett torrt och lite varmt utrymme, till exempel under altangolvet eller under en låg trappa. Om du har tur så hittar igelkotten dit och bygger sitt bo. 

Vill du bygga ett igelkottsbo så finns det bra instruktioner på youtube, vi gillar den här videon från YLE (svenskt tal). 

Om du vill göra det ännu enklare för dig så finns färdiga igelkottbon att köpa, utformade tillsammans med biologer. De igelkottshus vi säljer här på på Gecko Trädgårdsbutik smälter fint in i miljön och som är omtyckta av både igelkottar och trädgårdsfolk. 

Täck ditt hembyggda eller köpta igelkottshus med löv och kvistar men se till att det fortfarande finns viss ventilation. 

 

Vanliga frågor om igelkotten

Är igelkotten utrotningshotad?

Nej, den är inte utrotningshotad, men antalet igelkottar minskar i Sverige. Från att 2015 klassats som livskraftig så har igelkotten sedan 2020 klassats som 'nära hotad' på den s.k. rödlistan som sammanställs av SLU Artdatabanken vart femte år. 

Man vet inte säkert varför igelkotten minskar i antal. Det kan vara så enkelt som att deras huvudfiende, grävlingen, gynnats av mildra vintrar och tärt extra på igelkott-beståndet. Ökad trafik och mer städade parker och trädgårdar bidrar också till att igelkottarna får det svårare.

Hur låter en igelkott

Oftast har de svaga lägen som låter som nysningar och flåsanden, blandat med smackanden och lite knastrande när de hittat någon insekt att äta. När igelkotten stöter ihop med andra individer kan de ge gnällande läten, om de känner sig hotade så blir det mer ett fräsande och skarpt flåsande. Under parningen är de också relativt högljudda, vissa beskriver det som snarkande eller sågande ljud.

Små igelkottar, som fortfarande är beroende av sin mamma, piper eller skriar när de är rädda eller söker sin mamma.

Fler artiklar och quiz i nyhetsbrevet!

Bli av med igelkott i trädgården

De flesta blir jätteglada om en igelkott skulle välja att bo just hos dem, men ibland passar det inte. Det kan vara så att man har hund och har svårt att låta bli igelkotten, eller att man ska gräva ut marken där igelkotten huserar. 

Igelkotten är fridlyst vilket betyder att det inte är tillåtet att flytta dem, enligt lag. Men du kan såklart försöka göra så att de inte vill bo kvar. Börja i god tid och ta successivt bort deras viloplatser och flytta eventuell matning till en annan del av trädgården. Ring din kommun om du har fortsatta problem så hjälper de dig. 

Hur funkar det med hund och katt

En katt brukar vänja sig efter ett tag och inte bry sig så mycket om igelkottarna. Men vissa hundar has svårt att låta bli dem. En hund kan skada eller döda en igelkott och självklart kan hunden också skadas av taggarna. Du märker om din hund accepterar igelkottarna på tomten eller inte. 

Ett annat problem kan vara loppor och fästingar som förs över från igelkott till husdjuren (eller vice versa). Lopporna trivs bäst på sitt värddjur så en igelkottloppa på hund ger endast tillfälliga besvär. Hunden kan råka ta med loppor in och de kan också orsaka tillfälliga besvär för människorna i huset, med enstaka bett som kliar. 

Kan man köpa en igelkott? Ha den som husdjur?

Den Europeiska igelkotten, den som finns vilt i Sverige, är fridlyst och inte tillåten att ha som husdjur och den kan såklart inte heller köpas eller säljas. Även om den kan bli relativt tam på tomten så ska den förbli vild och får inte tas in eller has i bur. 

Men det finns en igelkott-art som man får ha som husdjur i Sverige, den Afrikanska pygméigelkotten. 

Får man flytta en igelkott? Döda den?

Nej. Igelkotten är fridlyst och får därför varken flyttas, hindras i sin naturliga miljö, skadas eller dödas.

Vad har igelkotten för fiender?

Tack vare sina taggar så är den bra på att skydda sig, den rullar helt enkelt ihop sig till en taggig boll när den vädrar fara. Därför har den få naturliga fiender. Grävlingen är tillräckligt stark och har listat ut hur den ska bända upp en igelkott som har rullat ihop sig. Även mård, hundar, rödräv, kungsörn och berguv kan ta igelkottar.  

Om igelkotten däremot är sjuk eller drabbats av svält kan den antingen mista sin förmåga att rulla ihop sig, eller tvingas vara aktiv på dagen och blir då mer trakasserad av andra djur, till exempel kråkor och tamhundar.

Bits igelkott?

En igelkott kan bitas, absolut. Det är mycket sällan som en igelkott är aggressiv, men om den behöver så kommer den försvara sig. Det händer att halvtama igelkottar får för sig att en hälsena eller en stortå är något ätbart och tar sig ett bett, så håll lite koll på dem när de rultar kring fötterna. Och låt inte småbarn sticka fram fingrarna alltför närgånget.

Hur ser igelkottsbajs ut

Igelkottens spillning ser ut som en några cm lång glansig mörkt brun eller svart korv, oftast med delar av skalbaggar och andra insekter i massan. 

Hur många taggar har en igelkott. Och vad är de egentligen?

En vuxen individ har har 5000-7000 taggar och precis som hårstrån så tappar igelkotten dem ibland och det växer ut nya. Taggarna är helt enkelt hårstrån som över miljonerna år omvandlats till skyddande taggar. Med hjälp av muskler vid varje tagg-fäste så kan igelkotten resa taggarna när de känner sig hotade.

Kan man få löss eller sjukdomar av igelkottar

Igelkotten kan vara riktiga lopp- och parasit-bon. Det är svårt för dem att hålla rent bland alla taggarna och de härbärgerar ofta både loppor, fästingar, lungmask och annan ohyra. 

När du handskas med en igelkott bör du använda handskar och tvätta händerna efteråt, gärna med handsprit. 

Det är inte sannolikt att du får problem med loppor i huset bara för att det bor igelkottar nära. Precis som med de flesta loppor så är de anpassade till sitt värddjur. Det händer ofta att från till exempel fåglar eller igelkottar tar sig in i hus genom att fästa sig på pälsen av en katt eller hund. Loppor i soffan kan ge några bett men de kan inte etablera sig och fortplanta sig, så du kommer inte få någon invasion. 

Hur gammal blir en igelkott

Det är väldigt hög dödlighet på unga igelkottar, tyvärr, men om den blir vuxen så kan normalt bli upp till sex år gammal i det vilda. Man har sett åttaåriga igelkottar i det vilda, men det är ovanligt. I fångenskap blir en igelkott ofta 10 år gammal.

Vad gör igelkotten på vintern

Igelkotten går i vintervila mellan oktober /november och april. Till skillnad från till exempel björn och grävling så går igelkotten i dvala, den sänker sin kroppstemperatur rejält för att spara energi. Man brukar skilja på dvala (djup sömn med lägre kroppstemperatur) och vintersömn (lättare sömn). Men även igelkotten kan vakna på vintern och röra sig utanför boet, bland annat för att kissa och, om den kan, hitta något att äta.  

Igelkotten tappar upp till en fjärdedel av sin vikt under dvalan, trots att den sänker sin kroppstemperatur från sin normala 36C till ungefär 8C, bromsar andningen till ett fåtal andetag per minut och hjärtfrekvensen till ungefär ett hjärtslag var 10e sekund. En riktigt kall vinter dör många igelkottar när den upplagrade fettreserven inte räcker till.  

När lufttemperaturen är kring 15C vaknar igelkotten från vintervilan.

Se våra igelkotts-prylar för pigga trädgårdar 

Igelkott siluett
1 st
 145 kr 
Finns i lager
Igelkott
Igelkott
 149 kr 
Finns i lager
Groda i sten
Groda
 269 kr 
Finns i lager

Vad tycker du?

Hela denna text är upphovsrättsskyddad av Gecko Trädgårdsbutik. Citera oss gärna, men ange då källan med en länk till denna sida.