Roliga fakta om Humlor

Humlor

Pälsklädda och mulliga är de ofta bland de första insekterna som besöker oss på våren och det dova brummandet från en humla är alltid välkommet. Humlorna är trädgårdens kanske mest älskade insekter. 

Humlan är en fascinerande insekt, väl värd speciell omtanke i trädgården och i odlingslandskapet. Ett humlesamhälle lever bara över en säsong, och det är viktigt att tillhandahålla boplatser för drottningen när hon behöver det. 

I vår webbutik finns populära humleholkar och en ypperlig fälthandbok med svenska humlor.

Humlans bo

I Sverige finns fyrtio humlearter. Ett trettiotal av dem är samhällsbyggande (släktet Bombus), precis som deras närmaste släkting honungsbiet. Till skillnad från honungsbi-samhället så övervintrar inte samhället, utan det är endast humledrottningen som övervintrar, och hon sätter ett nytt bo varje år. 

När drottningen samlat energi och kraft efter övervintringen så börjar hon söka efter en boplats. Olika humlearter bygger bo i olika miljöer. De flesta arterna söker en hålighet i marken, i stenrösen, grästuvor eller liknande. Andra humlor bygger sina bon i håligheter i träd eller stubbar och i isolering i byggnader. Hushumlan (brun, svart och vit, lätt att känna igen) letar håligheter i väggar och knutar på hus och lador och det är den humla man ofta finner inne i huset.  

Humlan söker sig ofta till platser där det tidigare bott sorkar eller möss. Man brukar säga att om man vill locka en humla att bygga bo ska man lägga lite muslort i sin humleholk. Anledningen till att de lockas av mus- och sorkbon är antagligen att dessa bon ligger torrt, utan risk för översvämning. 

När drottningen väl har valt boplats klär hon den med isolerande material (gräs, mossa,..). Isoleringen är viktig eftersom humlor faktiskt ruvar sina ägg, och håller dem vid närmare 30 grader. 

Man kan göra en hel del för att underlätta för humlor i sin trädgård. Till humlor som bygger sina bon i marken kan man gräva ner tegelpannor eller keramikkrukor. För dem som letar bon i träd eller hus passar humleholkar alldeles utmärkt. Bädda holken/krukan med lite torrt gräs, och lägg gärna in lite material med doft från mus eller sork, för att locka humlan.

Läs mer om hur du bygger egna insektsholkar i vår artikel Bygg insektshotell till bin, humlor och fjärilar

Samhället byggs av drottningen

När boet är grundat och inrett med isolering så skapar drottningen en första vaxcell som hon fyller med en blandning av nektar och pollen. Sockerlösningen håller henne med energi tills dess hennes egen avkomma kan hämta ny mat åt henne. 

Hon formar sedan en boll av pollen och täcker med vax. I bollen finns ett tiotal ägg, som drottningen befruktar med sperma som hon förvarat i en särskild behållare på kroppen sedan parningen föregående höst. Dessa första ägg ruvas av drottningen, som håller äggen vid ungefär 30 grader under några dagar tills äggen kläcks. Larverna livnär sig på den pollen de kläckts i, spinner sig efter någon dag in i en kokong och förpuppas inom två veckor. Dessa puppor blir så småningom samhällets första arbetarhumlor. Drottningen kan sedan fokusera sig på att bygga vidare på samhället.  

Under några veckor på våren är alltså alla humlor man ser i trädgården/naturen arbetare. De är sterila honor och deras jobb är att samla föda, vakta boet, mata larverna, städa ur boet samt ruva (hålla boet vid rätt fukt och temperatur). Ungefär hälften av arbetarna lämnar aldrig boet innan samhället dör. 

Tiden från ägg till vuxen arbetare är 3-4 veckor och en fullvuxen arbetare lever normalt i 3-5 veckor. Drottningen bygger ut boet med nya vaxceller utanpå de redan använda cellerna. På det viset växer boet kontinuerligt under säsongen. När det är som störst kan boet innehålla uppemot 150 arbetare. 

Populärt just nu..

Groda på kaveldun Eldgarden
1 st
 245 kr 
Finns i lager
Livets träd
60cm i ring böjda grenar
 499 kr 
Finns i lager
Slanghållare
Ornamenterad
 275 kr 
Endast 1 i lager
Groda Yoga Eldgarden
Kobra med guldkrona
 115 kr 
Finns i lager

Så småningom, på sensommaren, börjar drottningen lägga obefruktade ägg som kläcks till drönare (han-humlor). Dessa drönare har ingen funktion för samhället de föds i, utan lämnar boet för att locka till sig en hona. Mer om det senare. Att äggen börjar utvecklas till drönare är ett tecken på att samhället börjar avvecklas och dö. Under den här perioden på sensommaren är det nästan bara hannar man ser i trädgården/naturen.

De sista befruktade äggen kan utvecklas till nya drottningar om de matas med pollen av hög kvalitet. De nya drottningarna lämnar boet för att para sig och söka en plats för övervintring. Hennes vinterboning är normalt nere i marken, på en frostfri plats. 

Fler artiklar och quiz i nyhetsbrevet!

Vad äter humlor

Det proteinrika pollenet är viktigaste födan för larverna men är också viktig för drottningen, framför allt om våren då hon ska ha näring till nya ägg och energi att skapa ett bo. Pollen samlas på humlans päls när den kryper i blomman. Humlan 'kammar' sedan pollenkornen ut till bakbenen, där de klibbar ihop till en klump och bildar de karaktäristiska 'pollenbyxorna'. Den bärs sedan tillbaka till boet och matas till larverna eller lagras i vaxceller. 

Blommornas nektar, som mest består av socker och vatten, ger också viktig energi åt humlan och dess larver. 

En humla kan besöka flera hundra blommor på en flygtur, och forskningen säger att det kan bli drygt 2000 blommor på en dag. 

Humlans favoritblommor

Nektarn sugs upp av humlans snabel. 

Olika arter har olika lång snabel, och det gör också att de olika arterna har olika blommor som favoriter. Blommor med nektarn gömd djupt kräver humlor med lång snabel, men vissa humlearter, så kallade 'nektartjuvar', har lärt sig att bita hål på blommans sporre och ta nektar den vägen. 

Humlan ser färgerna blått och gult bäst, och är mycket dåliga på att se rött, därför är det också blommor av blått och gult som får flest besök av humlor. Röda blommor är istället mycket populära för fjärilar. Humlor ser ganska dåligt, och sitter du med en blå skjorta i en trädgård med många humlor kan du nästan räkna med att det kommer en humla eller två fram och hälsar på dig. 

  • Sälg och vide: favoriter för de flesta humlearter under tidig vår. Han-sälgen är en otroligt viktig proteinkälla för humlan. 
  • Fruktträd: äpple och annan frukt är populärt
  • Bärbuskar: vinbär, krusbär, hallon
  • Bär: Blåbär och lingon
  • Ärtväxter: vicker, klöver, bönor, ärtor, blåeld, gurkört
  • Kryddväxter: isop, oregano, mynta, timjan, salvia, gurkört
  • Prydnadsväxter: stormhatt, fingerborgsblomma, jättebalsamin och lejongap är typiska humleblommor. 
  • Ogräs: maskros, vitplister, hampdån och knölsyska är exempel på ogräs som har stor betydelse för humlorna. 
  • Vägkanter: med rallarros, käringtand, getväppling, åkervädd och väddklint.

Om du avhåller dig från att pedantiskt städa din trädgård och håller en god blandning av blommor under hela säsongen, så har du en humle-vänlig trädgård. Låt gärna gräset växa så att det går i blom och var inte rädd för lite klöver i trädgården!

Artbestämning av humlor

Våra humlor kan artbestämmas genom att studera bland annat färgsättningen på bakkroppen, färgbanden över kroppen, huvudets och vingarnas utseende. En lättanvänd bestämningsnyckel för de vanligaste sorterna finns på Lantbruksuniversitetets humlesidor

En härlig fälthandbok för humlor från Entomylogiska Föreningen finns också till försäljning här på Gecko Trädgårdsbutik.

Många av arterna kan man känna igen på färgerna, men vissa kräver att man tittar mer i detalj.

Snylthumlor / gökhumlor

I Sverige finns nio arter av så kallade snylthumlor. Precis som göken är de beroende av andra av sin sort för att föda upp sin avkomma, de kallas därför ofta gökhumlor. 

Snylthumlan kan inte själv skapa samhällen utan lägger sina ägg i ett redan etablerat humlebo. Den kan inte heller samla pollen på bakbenen som andra humlor.  

Snylthumlorna ansågs tidigare utgöra en eget släkte, men räknas numera in bland humlorna. En snytlthumleart är ofta specialiserade på en speciell art av humlor, Stensnylthumlan ger sig på Stenhumlans bo och så vidare. 

Snylthumlan smyger in i boet och anpassar sig till doften och äter av maten. Efter en tid utmanar den den riktiga drottningen på kamp och vinner nästan alltid. Hon kan då äta upp alla ägg och arbetarna börjar lyda henne istället.   Det kläcks sedan ägg av hennes art.

Parningen

Hannarna lämnar boet snabbt, och återvänder sedan inte. Det betyder att man ofta ser hanar sitta och sova på blommor under sensommaren, till skillnad från arbetarna som återvänder till boet. 

För att locka till sig honor har humlan en speciell ritual. Hanen skapar ett eget stråk i naturen/trädgården som den systematiskt flyger genom gång efter annan. Han lämnar feromoner (doft) efter sig längs stråket, för att berätta för honan att här finns en parningsvillig hanne. Om man 'märker upp' en humla under sensommaren kan man vara ganska säker på att se samma humla återkomma längs samma stråk gång på gång. 

När de nya drottningarna lämnat boet hittar hon snart ett stråk som doftar bra, och hon sätter sig då och väntar på att hanen ska återkomma. Efter parningen börjar honan leta vinterbo på ett frostfritt ställe. Hanen dör när första frosten kommer. 

Populärt just nu..

Dörrklocka fågel gjutjärn
En fågel 24cm
 425 kr    385 kr 
Finns i lager
Krukhängare
Groda
 129 kr 
Finns i lager
liggande groda eldgarden
Mindre
 69 kr 
Finns i lager
Kissande hund
Kissande brun
 145 kr 
Finns i lager

Kuriosa och vanliga frågor

Kan humlan verkligen flyga?

Det är en seglivad myt att humlan egentligen inte borde kunna flyga. Det är sant att humlans vingar inte klarar av att bära henne under glidflykt, men hon är annars en mycket kompetent flygare. Hon kan dessutom bära upp till 80% av sin egen vikt som last, och det är inte sällan man ser en humla med rejält tunga pollenbyxor. 

Humlan slår med vingarna i rasande fart, upp till 200 gånger per sekund. Forskningen har visat att humlan, precis som andra insekter, har ett snillrikt sätt att vinkla vingen under flygningen, som gör varje vingslag mångdubbelt mer effektivt. 

Hur ser barnen ut?

En nykläckt humla har en päls som är silverfärgad och vingarna är mjuka. Efter tre dagar kan de flyga och börjar arbeta. 

Hur gör humlor vax?

Vaxet produceras ur körtlar på biet buk. Det återanvänds under säsongen genom att arbetarna gnager bort vax från cellerna och använder dem till nya celler eller till isolering för boet. Man kan se skillnad på nytt och återanvänt vax på färgen, där det nyproducerade är ljust och det äldre är mörkare. 

Humlan kan värma sig

Till skillnad från de flesta andra insekter så kan humlan faktiskt skapa värme. Hon gör det när hon ruvar i boet, och det är en av anledningarna till att ett humlebo kan växa så snabbt under en säsong. Att drottningen kan skapa egen värme är också anledningen till att hon ofta är en av de första pollinerarna som dyker upp på våren. Hon kan helt enkelt arbeta vid lägre temperaturer och i blåsigare väder än till exempel honungsbin. 

Kan humlor stickas?

Drönarna saknar gadd men honorna har gadd, precis som alla andra bin. Den är dock mycket mindre än honungsbiets, och dess gift är också mycket mindre potent. Ett humlestick känns som ett litet nålstick, och gör normalt inte ont. Det kommer en liten värk efter en liten stund, som svider ungefär som när man bränt sig på lite hett kaffe. Därför säger man ofta att en humla bränns.

Även om sticket normalt är milt så är vissa människor överkänsliga mot humlestick, och kan reagear mycket kraftigt. Uppsök i sådana fall läkare omgående!

Vad gör ett riktigt bra humleår? 

Han-sälgen, som producerar mängder av proteinrik pollen under den tidiga våren, är en bra förutsättning för en sommar med många humlor. Under resten av sommaren är det viktigaste att det finns en bra kontinuitet i blomningen. Kontinuiteten garanteras av en naturlig blandning av blommor. I rationaliserade odlingslandskap är det därför ofta svårt för humlorna. Då blir det, efter att rapsen blommat, svårt för humlorna att överleva efter en aktiv vår. 

Hur mår humlorna egentligen?

Tyvärr har humlorna kraftigt minskat i antal, i takt med att de miljöer där de tidigare frodats har utarmats med det moderna jordbruket. Humlan, som är kritisk för lyckad pollinering av bland annat raps och rödklöver, har nu fått ett välförtjänt fokus i naturvården kring jordbruket, framför allt i slättmarkerna där humlorna har det särskilt svårt. Åtgärder som ekologiskt bruk, uppvuxna och obesprutade åkerkanter, och rödklöversträngar som får stå kvar oskördade över blomningen, rekommenderas för att hjälpa humlan genom säsongen. 

Hela denna text är upphovsrättsskyddad av Gecko Trädgårdsbutik. Citera oss gärna, men ange då källan med en länk till denna sida. 

Foto: www.fotoakuten.se

Kommentarer

så bra och informativt!
Tack Kristina!
Så informativt o lättläst text. Vi har massor av humlor i vår vildvuxna trädgård, så fina!!
Kul med vildvuxen trädgård, de är de bästa! Tack för besöket, Gunilla!
Oerhört intressant läsning. Tack för bra information.
Tack Nina!

Vad tycker du?

Hela denna text är upphovsrättsskyddad av Gecko Trädgårdsbutik. Citera oss gärna, men ange då källan med en länk till denna sida.