7 av 10 har mördarsniglar i sin trädgård

PRESSMEDDELANDE 2021-10-11

Mördarsnigeln finns i sju av tio svenska trädgårdar, enligt en stor enkät med svar från 3'400 svenska odlare från hela landet. Sniglarna ställer till mycket stora problem för de drabbade och många lägger flera timmar i veckan på att bekämpa dem. 

I Blekinge och Stockholms län uppger fler än 9 av 10 att de har mördarsniglar i trädgården. Den invasiva arten spansk skogssnigel (mördarsnigel) är nu etablerad ända upp till Norra Mellansverige, där hälften uppger att de har mördarsniglar i sin odling. 

"Vi visste att mördarsniglarna är ett stort problem men att det var så galet stort, det kom som en överraskning", säger Åsa Claesson vid Gecko Trädgårdsbutik, som står bakom enkäten. 

Mördarsniglarna har allra störst utbredning i odlingszonerna 2 och 3, där drygt 8 av 10 har sniglarna i sin trädgård. Det är också i de zonerna som man oftare säger att man har 'massor' av mördarsniglar istället för bara 'enstaka'. Zon 1, vår varmaste och torraste odlingszon, är lite mindre utsatt, framför allt på Gotland där bara hälften anger att de drabbats av mördarsniglar. 

Mördarsniglarnas utbredning över landet, enligt enkäten

Tidsödande och ineffektiv bekämpning

7 av 10 bekämpar sniglarna genom att helt enkelt samla ihop och döda dem, ett tidsödande arbete som kan begränsa men inte ta bort problemet med sniglar.

"Många skriver att de plockar sniglar varje morgon och varje kväll. Andra att de gett upp och slutat att odla. 'Sniglarna vann' säger en del.", säger Åsa Claesson från Gecko Trädgårdsbutik, som står bakom enkäten. 

Ungefär var tredje drabbad använder också någon slags kemisk eller biologisk bekämpning, till exempel järnfosfat eller nematoder, något som kan vara effektivt om det görs på rätt sätt. Men den allra mest effektiva bekämpningsmetoden, enligt enkäten, verkar vara att skaffa frigående ankor eller höns. Även robotgräsklippare tycks vara effektivt. 

Ingen hjälp att få från kommunen

I enkätsvaren uppger flera att de tror att sniglarna kommit via kommunens hantering av jord och mark. Kommunala komposter, allmänningar och jordmassor som använts i anläggningsarbeten anses vara spridningshärdar. Även kyrkogårdar utan bekämpning får en del kritik.

"Många efterfrågar krafttag från kommuner och myndigheter men det verkar inte finnas någon hjälp att få. Vi hoppas den här rapporten kan bidra till opinionsbildningen och att Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet, kan bistå trädgårdsodlarna vid bekämpningen av de här och andra invasiva sniglar.", säger Åsa Claesson. 

Läs hela rapporten på www.gecko.se. Där finns också mer information om att bekämpa mördarsniglar.  

 

Bilder, underlag och kontakt

Bilder och mer statistik finns på sidan Mördarsnigeln - statistik i Sverige. Maila press@gecko.se om du vill ha bilder utan vår logotyp. 

Enkät-resultatet finns att ladda ner i en Excelfil.

Press-kontakt: Åsa Claesson på Gecko Trädgårdsbutik nås enklast via epost: press@gecko.se

 

Om Gecko Trädgårdsbutik

Gecko - Sveriges Piggaste Trädgårdsbutik - har ett brett sortiment av inredning för utomhusbruk. Med nya produkter varje vecka och med leverantörer från hela världen bidrar Gecko till att försköna och förnya svenska trädgårdar och uterum. Gecko finns på webben och med butik utanför Eskilstuna.